telekomunikacie
hygienicke merania
meranie pokrytia
sipkaTelekomunikácie
  • Budovanie a prevádzkovanie elektronických komunikačných sietí
  • Vypracovanie projektovej dokumentácie
  • Príprava legislatívy pre telekomunikačné stavby - vybavenie príslušných povolení
  • Územné, stavebné a kolaudačné konanie telekomunikačných stavieb
  • Manažment výstavby telekomunikačných stavieb
  • Frekvenčné plánovanie
  • Inžinierská činnosť
  • Akvizičná činnosť
  • Netechnologická údržba telekomunikačných objektov (čistenie, úprava, kosenie)