telekomunikacie
hygienicke merania
meranie pokrytia
sipkaKontakt
SKY - ECO, s.r.o., 
Račianska 24/C, 
831 02 Bratislava
 

 Kontakt:
+421 905 268 227
+421 918 849 765 
 
sky-eco@sky-eco.sk

IČO: 36 815 721
DIČ: 2022430377
IČ DPH: SK2022430377Kontakty na našich zamestnancov sú meno.priezvisko@sky-eco.sk

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 47313/B