telekomunikacie
hygienicke merania
meranie pokrytia
sipkaO nás
SKY - ECO, s.r.o. je spoločnosť založená v roku 2007, s cieľom poskytovať služby pre telekomunikačných operátorov, elektrotechnický priemysel, pracovné zdravotné služby, Úrady verejného zdravotníctva ale aj ostatným právnickým a fyzickým osobám. 

Sme držiteľmi Osvedčenia o akreditácií SNAS skúšobného laboratória na meranie intenzity elektrických a magnetických polí v životnom a pracovnom prostredí, meranie imisií hluku v životnom prostredí, meranie expozície hluku v pracovnom prostredí, meranie intenzity umelého osvetlenia, meranie núdzového osvetlenia.

Spôsobilosť vykonávať skúšky nestranne a dôveryhodne skúšobné laboratórium preukazuje plnením požiadaviek normy ISO/IEC 17025:2005.


Našim cieľom je byť spoľahlivým a silným partnerom pre našich zákazníkov.